EN UN 50...

Fotografies que es poden fer amb una focal fixe de 50mm.