Transhumància

La transhumància, al meu entendre, simula la migració natural dels animals, durant dies (potser mesos) el bestiar és conduït per un pastor cap a les millors pastures, als prats més verds.

Avui dia no és tan comú dur a terme aquestes activitats tant sacrificades, tot i que encara és possible veure’n al Pirineu. El pastor ja no és fora durant setmanes, aïllat de tothom amb el bestiar, la tecnologia els acompanya, així com la utilització dels vehicles tot terreny els ajuda quan el bestiar és lluny.

Transhumancia_Castellar de nhug_Phototrekking

De lluny es veuen fileres i fileres d’ovelles que van seguint a les del davant sense aturar-se.

El que fan molts ramaders és agrupar molt caps de diferents masies o granges i un sol pastor s’encarrega de treure fins a centenars d’aquests caps d’ovelles o cabres a fer la transhumància. Sempre acompanyat pels gossos, amics i treballadors incansables, porta el ramat per diferents llocs amb l’objectiu d’alimentar-los bé, que estiguin en forma i, de forma secundària, mantenir nets i fertilitzats els camps per on passen. Una bona manera, en aquests moments tan secs i delicats de crear tallafocs i rentar el sotabosc de material fàcilment incendiari.

Transhumancia_Castellar de nhug_ramat_Phototrekking

Ramat d’ovelles i alguna cabra

Els gossos acompanyen, però també treballen sense parar. Acostumats a la seva feina, moltes vegades no calen ni ordres del pastor per saber què han de fer, estan sempre atents i cuidant el ramat per a què cap ovella s’escapi, vagi per on no toca o es perdi. El pastor pot anar acompanyat de més d’una desena de gossos, tots ells saben què fer i quan han d’actuar, ensinistrats per a aquesta feina, fan molt més fàcil la feina del pastor, que pot deixar d’estar pendent en tot moment del bestiar.

Pastor_transhumancia_gos atura_Pirineus

El pastor i els seus gossos

Les fotografies que acompanyen aquest post corresponen a un d’aquest pastors que porta caps de diferents cases. Aquest és concretament de Castellar de N’Hug, però perfectament podrien correspondre a qualsevol que faci aquesta feina arreu del Pirineu. Es pot veure la distància que recorren en poc temps, com les ovelles van barrejades amb cabres (en molt menor nombre), com van per davant els caps de bestiar i darrera el pastor amb els gossos sempre pendent d’ell i del bestiar, també es poden veure situacions de còpula entre els borregos i les ovelles, i finalment el lloc per on pasturen que realment és espectacular.

Copula_borrego_ovella_transhumancia_Pirineus

Durant el recorregut hi ha temps per tot…

Paisatje_composicio_transhumancia_pirineu_Phototrekking

Si una menja, totes mengen.

Cadi_paisatje_transhumancia_pirineu

Les pastures per on corren.

Gos atura_amic_transhumancia_Phototrekking

Incansable, el gos controla i protegeix el ramat i tot al seu voltant.

Pastor_gossos_ovelles_Cadi_Pirineu

Sempre en la direcció correcta.

Gos atura_ovelles_Pirineu_Phototrekking

El vigilant.